ตรวจสอบหมายเลขพัสดุฯ


เลชพัสดุไปรษณีย์ EMS เช็คได้ที่นี่ครับ (ขึ้นต้นด้วย E)
พัสดุธรรมดา (ขึ้นด้วย PB, R) เช็ดสถานะออนไลน์ไม่ได้นะครับ

วิธีค้นหาเลขพัสดุ (ดูรูปตัวอย่างด้านบนประกอบ)
1. หาชื่อผู้รับของท่านจากรูปสลิปไปรษณีย์ด้านล่าง
2. ดูเลขรหัสไปรษณีย์พื้นที่ของท่าน
3. เลขพัสดุจะอยู่บรรทัดบนของรหัสไปรษณีย์

เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 17 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 16 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 15 ส.ค. 2560 (2)
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 15 ส.ค. 2560 (1)
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 10 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 9 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 8 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 3 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 2 ส.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 1 ส.ค. 2560

เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 27 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 26 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 25 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 24 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 20 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 19 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 18 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 13 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 12 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 11 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 6 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 5 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 3 ก.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2560


สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี
และเลือกส่งแบบพัสดุธรรมดาทางร้านภูมิไททดลองจัดส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส 
ซึ่งจะรวดเร็ว ปลอดภัย และแน่นอนกว่าไปรษณีย์มาก
รบกวนคุณลูกค้าคอยรับโทรศัพท์จากพนักงานบริษัทอัลฟ่าฟาส ที่จะนำสินค้าไปส่งให้
ตามเบอร์โทร.ที่ท่านให้ไว้ด้วยนะครับ

สามารถติดตามสถานะสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส ได้ที่ www.alphafast.com/track

ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 21/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 19/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 17/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 16/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 15/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 14/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 10/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 9/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 8/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 7/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 5/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 3/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 2/08/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 1/08/60

ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 31/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 29/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 27/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 26/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 25/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 24/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 22/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 20/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 19/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 18/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 17/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 15/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 13/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 12/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 11/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 10/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 6/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 5/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 4/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 3/07/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 1/07/60

สามารถติดตามสถานะสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส ได้ที่ www.alphafast.com/track