ตรวจสอบหมายเลขพัสดุฯ


เลชพัสดุไปรษณีย์ EMS เช็คได้ที่นี่ครับ (ขึ้นต้นด้วย E)
พัสดุธรรมดา (ขึ้นด้วย PB, R) เช็ดสถานะออนไลน์ไม่ได้นะครับ

วิธีค้นหาเลขพัสดุ (ดูรูปตัวอย่างด้านบนประกอบ)
1. หาชื่อผู้รับของท่านจากรูปด้านล่าง
2. ดูเลขรหัสไปรษณีย์พื้นที่ของท่าน
3. เลขพัสดุจะอยู่บรรทัดบนของรหัสไปรษณีย์

เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 24 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 23 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 18 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 17 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 16 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 11 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 4 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 3 พ.ค. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560

เลขพัสดุฯ วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 27 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 20 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 19 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 18 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 8 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันศุกร์ที่ 7 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 5 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 4 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 3 เม.ย. 2560
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 1 เม.ย. 2560
 


สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี
ทางร้านภูมิไทจัดส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส ซึ่งจะรวดเร็ว ปลอดภัย และแน่นอนกว่าไปรษณีย์มาก
รบกวนคุณลูกค้าคอยรับโทรศัพท์ของพนักงานบริษัทอัลฟ่าฟาส ที่จะนำสินค้าไปส่งให้
ตามเบอร์โทร.ที่ท่านให้ไว้ด้วยนะครับ

สามารถติดตามสถานะสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส ได้ที่ www.alphafast.com/track

ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 24/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 23/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 22/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 20/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 18/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 17/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 16/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 15/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 13/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 11/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 9/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 8/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 6/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 4/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 3/05/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 2/05/60

ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันศุกร์ที่ 29/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 27/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 26/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 25/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 24/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 22/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพฤหัสที่ 20/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 19/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 18/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 17/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 8/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันพุธที่ 5/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันอังคารที่ 4/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันจันทร์ที่ 3/04/60
ส่งผ่านอัลฟ่า ฟาส วันเสาร์ที่ 1/04/60

สามารถติดตามสถานะสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส ได้ที่ www.alphafast.com/track