น้ำมันกระเทียม (100 แคปซูล)

ราคา 170 ฿ ( 6 ชิ้น ส่ง 160 ฿)

ของแรมแบ็กซี่(ประเทศอินเดีย) (145 กรัม)

เลือกจำนวน

ขนาดรับประทาน: 1-2 แคปซูล ตามความต้องการ ก่อนหรือหลังอาหาร

คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
การได้รับสารอาหารต่าง ๆ นั้น ควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิดครบทั้ง 5 หมู่ และเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ

อย.10-3-03728-1-0001

  • น้ำหนัก: 150 กรัม