ชาดอกบัวอบแห้ง (10 กรัม)

ราคา 45 ฿ ( 6 ชิ้น ส่ง 40 ฿)

ดอกบัวอบแห้ง

เลือกจำนวน
วิธีรับประทาน
น้ำ 1 ลิตร ต่อดอกบัวอบแห้ง 3 ดอก ต้มน้ำให้ร้อนปานกลาง
เอาดอกบัวที่เตรียมไว้ใส่ลงไปต้มต่อจนเดือด ทิ้งไว้ให้อุ่นแล้วกรองให้สะอาด

กรณีเป็นแก้วสาสามารถใส่ดอกบัว 1 ดอกต่อน้ำ 1 แก้วก็ได้
เพื่อความหอมที่มากขึ้น ปิดฝา 3-5 นาที
  • น้ำหนัก: 30 กรัม