ตรวจสอบหมายเลขพัสดุฯวิธีค้นหาเลขพัสดุ (ดูรูปตัวอย่างด้านบนประกอบ)
1. หาชื่อผู้รับของท่านจากรูปสลิปไปรษณีย์ด้านล่าง
2. ดูเลขรหัสไปรษณีย์พื้นที่ของท่าน
3. เลขพัสดุจะอยู่บรรทัดบนของรหัสไปรษณีย์

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี
และเลือกส่งแบบพัสดุธรรมดาทางร้านภูมิไททดลองจัดส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส
(เลขพัสดุเป็น QR Code) ซึ่งจะรวดเร็ว ปลอดภัย และแน่นอนกว่าไปรษณีย์มาก(1-2วัน)
รบกวนคุณลูกค้าคอยรับโทรศัพท์จากพนักงานบริษัทอัลฟ่าฟาส ที่จะนำสินค้าไปส่งให้
ตามเบอร์โทร.ที่ท่านให้ไว้ด้วยนะครับ

สามารถติดตามสถานะสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส(QR Code) ได้ที่ www.alphafast.com/track
เลขพัสดุไปรษณีย์ EMS เช็คได้ที่นี่ครับ (ขึ้นต้นด้วย E)
เลขพัสดุธรรมดา(ขึ้นด้วย P, R) เช็ดสถานะออนไลน์ไม่ได้นะครับ
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 22 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 17 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 15 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 14 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 13 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 8 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 7 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 5 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 1 ส.ค. 2562

เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 31 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 30 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 25 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 18 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 17 ก.ค. 2562 (เฉพาะส่งอัลฟ่า)
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 11 ก.ค. 2562

เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 10 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 9 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 8 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 4 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 3 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 2 ก.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562

เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 27 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 26 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 20 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสารที่ 15 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 13 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 6 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 5 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562 (เฉพาะส่งอัลฟ่า)
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 2562

เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 30 พ.ค. 2562

เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 29 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 28 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 23 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 22 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 16 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 15 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 9 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 8 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 7 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 2 พ.ค. 2562

เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 25 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 24 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 23 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 22 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 18 เม.ย. 2562

หยุดสงกรานต์ 12-16 เม.ย. 2562

เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 10 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 9 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 2562 (เฉพาะส่งอัลฟ่า)
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 4 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 3 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 2 เม.ย. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 2562

เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 28 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 27 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 26 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 21 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 20 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 19 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 16 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 14 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 13 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 12 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันพฤหัสที่ 7 มี.ค. 2562

เลขพัสดุฯ วันพุธที่ 6 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันอังคารที่ 5 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 2562
เลขพัสดุฯ วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 2562


สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี
และเลือกส่งแบบพัสดุธรรมดาทางร้านภูมิไททดลองจัดส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส
(เลขพัสดุเป็น QR Code) ซึ่งจะรวดเร็ว ปลอดภัย และแน่นอนกว่าไปรษณีย์มาก(1-2วัน)
รบกวนคุณลูกค้าคอยรับโทรศัพท์จากพนักงานบริษัทอัลฟ่าฟาส ที่จะนำสินค้าไปส่งให้
ตามเบอร์โทร.ที่ท่านให้ไว้ด้วยนะครับ

สามารถติดตามสถานะสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทอัลฟ่า ฟาส(QR Code) ได้ที่ www.alphafast.com/track
ปล. หากไม่สะดวกรับของในวันที่พนักงานอัลฟ่า ฟาสติดต่อไปสามารถเลื่อนส่งกับพนักงานได้ครับ