หนังสือ "มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ"

ราคา 150 ฿ ( 6 ชิ้น ส่ง 135 ฿)

โดย หมอเขียว

เลือกจำนวน

สุขภาพพึ่งตนเอง แนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ (บุญนิยม)
ประหยัด เรียบง่าย แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พึ่งตนเองได้
ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นหลัก พึ่งตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น
มาเป็นหมอตัวเองกันเถอะ

โดย...ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

  • น้ำหนัก: 200 กรัม