พิมเสนน้ำ <สำลี> เฌอเอม (6 cc.)

ราคา 22 ฿ ( 6 ชิ้น ส่ง 20 ฿)

แก้คัดจมูกเนื่องจากหวัด วิงเวียน แมลงกัดต่อย

เลือกจำนวน

ทาถูนวด หรือทาก่อนทำ กัวซา เพื่อถอนพิษออกจากร่างกาย

  • น้ำหนัก: 20 กรัม