หนังสือ

หนังสือ "หน้าตาบ่งบอกชีวี"

ราคา 15 ฿ ( 6 ชิ้น ส่ง 13 ฿)

เลือกจำนวน

ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการสังเกต ใบหน้า , หู , ตา , ลิ้น
สามารถบ่งบอกถึงปัญหาของโรคต่างๆที่เกิดกับอวัยวะภายในที่ไม่สามารถสังเกตจากภายนอกได้

  • น้ำหนัก: 60 กรัม