หนังสือ

หนังสือ "ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง"

ราคา 25 ฿ ( 6 ชิ้น ส่ง 22 ฿)

เลือกจำนวน

ในปัจจุบันคนไทยเป็นโรคต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ความดันสูง
เบาหวาน มะเร็ง โรคหัวใจฯลฯ เราสามารถป้องกันได้ด้วยการ
กินผักพื้นบ้านราคาถูก และปราศจากยาฆ่าแมลง เหมาะกับในยุคนี้
(IMS) เป็นการพึ่งพาตนเองได้ ในขณะที่ทุกคนต้องประหยัด
ห้ามเจ็บป่วย เพราะค่าครองชีพสูง และค่ายาแพงมาก ผักพื้นบ้าน
ปลูกง่าย ทนทาน ไม่ต้องดูแลมาก ไม่ต้องปลูกบ่อย เพียงเก็บยอด
ดอก ใบ มารับประทาน ก็จะแตกหน่อ ชูช่อขึ้นมาใหม่ เชิญชวน
ให้ลิ้มลองอีก ศัตรูพืชไม่ค่อยมารบกวน ถึงจะมีน้อยมาก
จึงไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลย เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ

  • น้ำหนัก: 150 กรัม