น้ำมันเหลืองดอกบัว 9 ดอก (24 cc)

ราคา 120 ฿ ( 6 ชิ้น ส่ง 110 ฿)

ไพลสกัดน้ำมันเหลืองสมุนไพรไทย - จีน

เลือกจำนวน
ใช้ทาบรรเทาปวดเมื่อย
  • น้ำหนัก: 80 กรัม