กระเทียมสกัด อลิเซีย5000 (60เม็ด) ขาวละออกระเทียมสกัด อลิเซีย5000 (60เม็ด) ขาวละออ

กระเทียมสกัด อลิเซีย5000 (60เม็ด) ขาวละออ

ราคา 350 ฿ ( 6 ชิ้น ส่ง 340 ฿)

กระเทียมสกัดเข้มข้น

เลือกจำนวน
ส่วนประกอบ : ในแต่ละเม็ดประกอบด้วยกระเทียมสกัด 333 มก.
(ให้สารออกฤทธิ์ อัลลิซินสูง 5000 ไมโครกรัมเท่ากับอัลลิซิน 15000 ppm.)
ได แคลเซี่ยม ฟอสเฟต 465 มก. (เทียบเท่า แคลเซี่ยม 107 มก.)

ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ในเวลาเช้า หรือเย็น

ขนาดบรรจุ : 60 เม็ด/ขวด

เลขทะเบียน อย. 11-1-08831-1-0035

กระเทียมสกัดชนิดเม็ดอลิเซีย5000 ให้สารออกฤทธิ์อัลลิซิน 5มก.
ซึ่งได้เคลือบเม็ดให้ผ่านกระเพาะอาหาร แล้วกระจายตัวในลำไส้เล็ก
ซึ่งมีสภาวะเหมาะสมในการดูดซึมอัลลิซิน

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ5หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

คำเตือน
1.เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
2.อาจมีผลทำให้เลือดแข็งตัวช้า
  • น้ำหนัก: 80 กรัม