ใบหญ้าหวานแห้ง (40 กรัม)

ราคา 28 ฿ ( 6 ชิ้น ส่ง 25 ฿)

เลือกจำนวนของแห้งจะมีลักษณะไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปีครับ
บางช่วงจะเขียว บ้างช่วงจะแห้ง ขึ้่นอยู่กับฤดูที่ผลผลิตออกนะครับ

  • น้ำหนัก: 50 กรัม